GuestBook6

V tejto téme sa nachádzajú snippety (rozšírenia) pre Etomite.

Moderátor: Moderators

Užívateľov profilový obrázok
_rasel^
ETOMITE Admin
ETOMITE Admin
Príspevky: 1122
Dátum registrácie: Ut Sep 20, 2005 1:03 am
Bydlisko: Košice (SR)
Kontaktovať užívateľa:

GuestBook6

Príspevok od užívateľa _rasel^ » Po Apr 13, 2009 9:55 pm

V tomto článku na LinuxEXPRESSu bol spomínaný snippet GuestBook, lenže je trecha upravený a je potrebné urobiť nasledujúce, aby Vám fungoval:
 • V phpMyAdminovi nad Vašou databázou vykonať SQL príkazy:

  Kód: Vybrať všetko

  ALTER TABLE `etomite_user_messages` ADD `sender_ip` varchar(15);
  ALTER TABLE `etomite_user_messages` ADD `sender_host` varchar(60);
  ... kde etomite_ je predpona tabuliek a v niektorých prípadoch môže byť iná (zadajte svoju) a sender_ip a sender_host sú názvy stĺpcov, ktoré sa Vám v tejto tabuľke vytvoria.
 • V administrácií Etomite vytvorte novú rolu používateľov guestbook, ktorej všetko zakážete a povolíte iba [Prezeranie a odosielanie správ].
 • V administrácií Etomite vytvoríte nového používateľa guestbook, ktorého priradíte do role guestbook.
 • Vytvoríte nový snippet s názvom GuestBook a uprvíte hlavne riadok $aliasu - adresu dokumentu kde používate GuestBook. Ak máte zapnuté zjednodušené URL adresy, tak môžte použiť URL alias (zástupcu) v opačnom prípade to može byť napríklad index.php?id=$etomite->documentIdentifier. Nezabudnite upraviť aj $toAdmin, tj. email na ktorý Vám budú codiť maily so zneniami komentárov (takto si môžte odkontrolovať či funguje).

  Kód: Vybrať všetko

  /*
  Snippet:
      GuestBook5 (based on GuestBook3 & 4) - Etomite v0.6.1 final - Modified 2007-01-08
  Created By:  Ralph A. Dahlgren - rad14701[at]yahoo.com
  Modified By:  Jarda Travnicek - jarda[at]csol-mb.net
  And:      Miroslav "churchyard" H. - churchyard[at]gmail.com
  
  New in GuestBook4:
      text formatting with bbcode
      spam protection against email address crawlers
      email notice on new post
      ip logging
  New in GuestBook5:
      alias working
      calling snippets protection
  
  To-Do:
      spam protection with captcha codes
  
  Usage: Create an Etomite user or admin as GuestBook owner in Etomite Manager
      Change $defaultadmin variable (to this user will be delivered the messages)
  Variables:
      $gbtype - Referenced in GuestBook admin User Messages Subject
      $gbadmin - Etomite User/Admin who will receive this message
  Examples:
      Use the [!SnippetName!] syntax instead of regular [[SnippetName]]:
      [!GuestBook!] - Will use snippet defaults for $gbtype and $gbadmin
      [!GuestBook?gbtype=GuestBook&gbadmin=guestbook!] - Self Explanatory
      [!GuestBook?gbadmin=someuser!] - Uses $etomite->documentObject['pagetitle'] for $gbtype
      [!GuestBook?bgtype=SomeTopic!] - Uses $defaultadmin for $gbadmin
  Note:  $etomite->documentObject['createdby'] was not used for $gbadmin intentionally
      To implement this capability would entail and additonal DB Query before Inserts
  */
  
  /* BEGIN SETTINGS ------------------------------------------------------------- */
  
  /* Variables you may want to change */
  $aliasu = "podpora"; // put page.htm or "index.php?id=$etomite->documentIdentifier" or something like that
  
  // DEF: "index.php?id=$etomite->documentIdentifier"
  $defaultadmin = "guestbook"; // Default GuestBook admin to use if $gbadmin not passed
  $gap = " :: "; // Separator between $type and $subject in User Messages Subject field
  $messages = 10; // Number of messages on one page
  $message_box_style = 'class="message_box_style"'; // Css style for message box
  $order = "DESC"; // Order of messages by postdate: DESC = descending, ASC = ascending
  
  /* time & date zone settings */
  setlocale(LC_TIME, "cs_CZ"); // for cz (for en 'LC_TIME, "en_EN"', for sk 'LC_TIME, "Slovak"')
  $dateformat = "%a %d.%m.%y v %H:%M:%S"; // Preferred Date & Time display format, European dateformat is "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
  
  $server_offset_time = 0; // number of seconds for timezone difference
  /* emails */
  $toAdmin = 'admin@etomite.sk';
  $MailSubject = 'Etomite GuestBook';
  $fromMail = 'guestbook@etomite.sk';
  $mailCharset = 'utf-8';
  
  /* Czech language for guestbook */
  $_lang_guestbook["write_new_message"] = "Přidat zprávu";
  $_lang_guestbook["messages"] = "Zprávy";
  $_lang_guestbook["name_or_alias"] = "Jméno";
  $_lang_guestbook["send"] = "Poslat";
  $_lang_guestbook["reset"] = "Reset";
  $_lang_guestbook["next_page"] = "Další strana";
  $_lang_guestbook["previous_page"] = "Předchozí strana";
  $_lang_guestbook["message"] = "Text zprávy";
  $_lang_guestbook["count_message"] = "Počet zpráv:";
  $_lang_guestbook["date_and_time"] = "Datum zaslání:";
  $_lang_guestbook["sender"] = "Zaslal:";
  $_lang_guestbook["cancel"] = "Zrušit";
  $_lang_guestbook["code"] = "Kód";
  $_lang_guestbook["quoting"] = "Cituji";
  $_lang_guestbook["error"] = "Objevila se chyba...";
  $_lang_guestbook["email_author"] = "Autor: ";
  $_lang_guestbook["email_message"] = "Zprava:";
  $_lang_guestbook["javascript_disabled"] = 'Tlačítko nefunguje, pokud nemáte povolen JavaScript (je to <strong>slabá</strong> obrana proti jednodušším SPAM botům) - pokud váš prohlížeč nepodporuje JavaScript, napište za URL <span class="code">?new_message=TRUE</span>, nebo zkuste <a href="http://firefox.czilla.cz">Firefox</a>.';
  
  /* Slovak language for guestbook
  $_lang_guestbook["write_new_message"] = "Pridať správu";
  $_lang_guestbook["messages"] = "Správy";
  $_lang_guestbook["name_or_alias"] = "Meno";
  $_lang_guestbook["send"] = "Poslať";
  $_lang_guestbook["reset"] = "Reset";
  $_lang_guestbook["next_page"] = "Ďalšia strana";
  $_lang_guestbook["previous_page"] = "Predchádzajúca strana";
  $_lang_guestbook["message"] = "Text správy";
  $_lang_guestbook["count_message"] = "Počet správ:";
  $_lang_guestbook["date_and_time"] = "Datum odoslania:";
  $_lang_guestbook["sender"] = "Poslal:";
  $_lang_guestbook["cancel"] = "Zrušiť";
  $_lang_guestbook["code"] = "Kód";
  $_lang_guestbook["quoting"] = "Citujem";
  $_lang_guestbook["error"] = "Objavila sa chyba...";
  $_lang_guestbook["email_author"] = "SK Autor: ";
  $_lang_guestbook["email_message"] = "Zprava:";
  $_lang_guestbook["javascript_disabled"] = 'Tlačítko nefunguje, pokud nemáte povolen JavaScript (je to <strong>slabá</strong> obrana proti jednodušším SPAM botům) - pokud váš prohlížeč nepodporuje JavaScript, napište za URL <span class="code">?new_message=TRUE</span>, nebo zkuste <a href="http://firefox.czilla.cz">Firefox</a>.';
  */
  
  
  /* END SETTINGS --------------------------------------------------------------- */
  
  // Variables you should not need to change
  $type = isset($gbtype) ? $gbtype : $etomite->documentObject['pagetitle']; // Set $type field for new entry
  $trimtype=substr($type,0,15); // Truncate $type to 15 character limit for field
  $guestbookadmin = isset($gbadmin) ? $gbadmin : $defaultadmin; // Set GuestBook admin
  $pageid=$etomite->documentIdentifier; // ID of the calling document
  $pageurl=$etomite->makeURL($pageid); // URL if you don't have friendly uri
  $tbl = $etomite->dbConfig['dbase'].".".$etomite->dbConfig['table_prefix'];
  $msgdb = $tbl."user_messages"; // DB.Prefix_user_messages variable
  
  // Function to make bbcode formatting
  function bbcode($message) {
   $preg = array(
    // text
    '/\[b(?::\w+)?\](.*?)\[\/b(?::\w+)?\]/si'         => '<strong>$1</strong>',
    '/\[i(?::\w+)?\](.*?)\[\/i(?::\w+)?\]/si'         => '<em>$1</em>',
    '/\[u(?::\w+)?\](.*?)\[\/u(?::\w+)?\]/si'         => '<span style="text-decoration: underline;">$1</span>',
    // code
    '/\[code(?::\w+)?\](.*?)\[\/code(?::\w+)?\]/si'      => '<div class="gb_code_box"><strong>Kód</strong>:<br /><span class="gb_code_content">$1</span></div>',
    // email
    '/\[email(?::\w+)?\](.*?)\[\/email(?::\w+)?\]/si'     => '$1',
    '/\[email=(.*?)(?::\w+)?\](.*?)\[\/email(?::\w+)?\]/si'  => '$1',
    // url
    '/\[url(?::\w+)?\](.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'                     => '$1',
    '/\[url(?::\w+)?\]^(^http|https|news|ftp|www)(.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'        => 'www.$1',
    '/\[url(?::\w+)?\]((?:http|https|news|ftp)\:\/\/.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'       => '$1',
    '/\[url=((?:http|https|news|ftp)\:\/\/.*?)(?::\w+)?\](.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'    => '<a href="$1">$2</a>',
    '/\[url(?::\w+)?\](mailto\:)(.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'                => '$1',
    '/\[url=(mailto\:)(.*?)(?::\w+)?\](.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'             => '$2',
    // quote
    '/\[quote(?::\w+)?\](.*?)\[\/quote(?::\w+)?\]/si'                   => '<blockquote>$1</blockquote>',
    '/\[quote=(?:"|"|\')?(.*?)["\']?(?:"|"|\')?\](.*?)\[\/quote(?::\w+)?\]/si'  => '<div class="gb_quote">Cituji <strong>$1</strong>:<br />$2</div>'
    /* list - not used
    '/\[\*(?::\w+)?\]\s*([^\[]*)/si'             => '<li>$1</li>',
    '/\[list(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/si'      => '<ul>$1</ul>',
    '/\[list(?::\w+)?\](.*?)\[\/list:u(?::\w+)?\]/s'     => '<ul>$1</ul>',
    '/\[list=1(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/si'     => '<ol style="list-style-type: decimal;">$1</ol>',
    '/\[list=i(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/s'     => '<ol style="list-style-type: lower-roman;">$1</ol>',
    '/\[list=I(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/s'     => '<ol style="list-style-type: upper-roman;">$1</ol>',
    '/\[list=a(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/s'     => '<ol style="list-style-type: lower-alpha;">$1</ol>',
    '/\[list=A(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/s'     => '<ol style="list-style-type: upper-alpha;">$1</ol>',
    '/\[list(?::\w+)?\](.*?)\[\/list:o(?::\w+)?\]/s'     => '<ol style="list-style-type: decimal;">$1</ol>',
    // some cosmetic :)
    '/<ol(.*?)>(?:.*?)<li(.*?)>/si'     => '<ol$1><li$2>',
    '/<ul(.*?)>(?:.*?)<li(.*?)>/si'     => '<ul$1><li$2>',
    */
   );
   $message = preg_replace(array_keys($preg), array_values($preg), $message);
  
   // function to make clickable() Taken from: Nathan Codding - 6th February 2001
   $ret = ' ' . $message; // adding break to make 1st line functional
  
   /* filtruje "xxxx://yyyy" URL na zacatku lajny nebo po mezere.
     xxxx muze byt pouze pismenny kod.
     yyyy je cokoliv po mezere, tabu, entru, carce, apostrofe nebo < . */
   $ret = preg_replace('#([\t\r\n ])([a-z0-9]+?){1}://([\w\-]+\.([\w\-]+\.)*[\w]+(:[0-9]+)?(/[^ \"\n\r\t<]*)?)#i', '$1<a href="$2://$3">$2://$3</a>', $ret);
  
   /* filtruje "www|ftp.xxxx.yyyy[/zzzz]", neco jako lazy URL
     Musi obsahovat aspon dve tecky. xxxx je alfanumericky nebo "-"
     zzzz je volitelny... */
   $ret = preg_replace('#([\t\r\n ])(www|ftp)\.(([\w\-]+\.)*[\w]+(:[0-9]+)?(/[^ \"\n\r\t<]*)?)#i', '$1<a href="http://$2.$3">$2.$3</a>', $ret);
  
   /* filtruje email@domain typy adres na zacatku lajny i na konci.
     POZNAMKA: Pouze nasledujici znaky jsou povoleny: alfanumericky, "-", "_" a/nebo ".".
     NEED [[AntiSpam]] Snippet */
   $ret = preg_replace('#([\n ])([a-z0-9\-_.]+?)@([\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)*[\w]+)#i', '$1[[AntiSpam?email=$2@$3]]', $ret);
  
   // Getting rid of bordel :-)...
   $ret = substr($ret, 1);
   $ret = nl2br($ret);
   return $ret;
  }
  
  // Don't allow unwanted re-posts of messages
  if($_POST['submitted'] == "TRUE") header( "Location: $aliasu" );
  
  // Send email to admin when somebody posted a message
  if($_POST['submitted'] == "TRUE") {
    $MailMessage = $_lang_guestbook["email_author"].$_POST["subject"]."\r\n";
    $MailMessage .= $_lang_guestbook["email_message"]."\r\n";
    $MailMessage .= $_POST["message"]."\r\n";
  
    $Headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
    $Headers .= 'Content-type: text/plain; charset=' . $mailCharset . "\r\n";
    $Headers .= 'Content-Transfer-Encoding: QUOTED-PRINTABLE' . "\r\n";
    $Headers .= 'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . "\r\n";
    $Headers .= 'To: ' . $toAdmin . "\r\n";
    $Headers .= 'From: ' . $fromMail . "\r\n";
  
    mail($toAdmin, $MailSubject, $MailMessage, $Headers);
  }
  
  // Don't allow anybody to post snippets calls in GBook
  function nosnippet($nocalltext) {
   $preg = array(
    // [[neco]]
    '/\[\[(.*?)\]\]/si'  =>  "<strong>[ [</strong> $1 <strong>] ]</strong>",
    // [!neco!]
    '/\[\!(.*?)\!\]/si'  =>  "<strong>[ !</strong> $1 <strong>! ]</strong>",
    // [*neco*]
    '/\[\*(.*?)\*\]/si'  =>  "<strong>[ *</strong> $1 <strong>* ]</strong>",
   );
   $nocalltext = preg_replace(array_keys($preg), array_values($preg), $nocalltext);
   return $nocalltext;
  }
  
  // Query for the user ID (id) for the GuestBook owner
  $sql = "SELECT id FROM ".$tbl."manager_users WHERE ".$tbl."manager_users.username='$guestbookadmin';";
  $rs = $etomite->dbQuery($sql);
  $limit = $etomite->recordCount($rs);
  
  // Check to make sure $guestbookadmin has been created and assigned
  if($limit == 1) {
  
    $userrec = $etomite->fetchRow($rs);
    $userid = $userrec['id'];
  
    // Check to see if a valid message has been submitted
    if(isset($_POST['submit']) && ($_POST['subject'] > "") && ($_POST['message'] > "")){
      $postdate = time();
      $recipient = $userid;
      $subject = $type . $gap . strip_tags($_POST['subject']);
      $message = htmlspecialchars($_POST['message']);
      $sender_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
      $sender_host = gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
  
      // Query to INSERT a new GuestBook message into user_messages
      $sql = "INSERT INTO $msgdb ( id , type , subject , message , sender , recipient , private , postdate , messageread , sender_ip , sender_host ) VALUES ( '', '$type', '$subject', '$message', '0', '$recipient', '0', '$postdate', '0',  '$sender_ip', '$sender_host');";
  
      $rs = $etomite->dbQuery($sql); // Execute the Query
      $submitted="TRUE";
    }
    else $submitted = "TRUE";
  
    // Display write new message form
    if ($_GET['new_message'] == "TRUE") {
      // Display a Form for submitting a new message
      $output .= '<table style="width: 380px; margin: 0px auto;">';
      $output .= '<tr><td>';
      $output .= '<form name="gbook" method="post" action="' . $aliasu . '">';
      $output .= '<input type="hidden" name="submitted" value="' . $submitted . '" />';
      $output .= $_lang_guestbook["name_or_alias"].'<br /><input name="subject" size="40" />';
      $output .= '<br />'.$_lang_guestbook["message"].'<br />';
      $output .= '<div style="text-align: center;"><input type="button" value="b" style="width: 50px; font-weight: bold" onclick="tag(\'b\');" /><input type="button" value="i" style="width: 50px; font-style: italic" onclick="tag(\'i\');" /><input type="button" value="u" style="width: 50px; text-decoration: underline" onclick="tag(\'u\');" /><input type="button" style="width: 50px" value="quote" onclick="tag(\'quote\');" /><input type="button" value="code" style="width: 50px" onclick="tag(\'code\');" /><input type="button" value="email" style="width: 50px" onclick="tag(\'email\');" /><input type="button" value="url" style="width: 50px" onclick="tag(\'url\');" /></div>';
      $output .= '<textarea rows="8" cols="50" name="message"></textarea><br />';
      $output .= '<div style="text-align: center;"><input type="submit" name="submit" value="'.$_lang_guestbook["send"].'" />';
      $output .= ' <input type="reset" name="reset" value="'.$_lang_guestbook["reset"].'" />';
      $output .= ' <input type="button" value="'.$_lang_guestbook["cancel"].'" onclick="window.location.href=\''.$pageurl.'?new_message=FALSE\'" /></div>';
      $output .= '</form>';
      $output .= '</td></tr></table>';
    }
   
    // Display write new message link
    else {
      $output .= '<div align="center">';
      $output .= '<input type="button" value="'.$_lang_guestbook["write_new_message"].'"onclick="window.location.href=\''.$pageurl.'?new_message=TRUE\'" />';
      $output .= '<noscript><br />'.$_lang_guestbook["javascript_disabled"].'</noscript>';
      $output .= '</div>';
    }
   
    $output .= "<h3>".$_lang_guestbook["messages"]."</h3>";
  
    // Query to COUNT existing messages
    $sql = "SELECT * FROM ".$tbl."user_messages
    WHERE ".$tbl."user_messages.recipient=$userid
    AND ".$tbl."user_messages.type='".$trimtype."'
    ORDER BY ".$tbl."user_messages.postdate $order;";
  
    $rs = $etomite->dbQuery($sql); // Execute the Query
    $total = $etomite->recordCount($rs); // Number of messages found
  
    // Message page number from GET
    if (isset($_GET["page"])) { $page = $_GET["page"]; }
    else { $page = 1; }
  
    // Index where to start in result set
    $from = 0 + ($page-1)*$messages;
  
    // Query to SELECT existing messages
    $sql = "SELECT * FROM ".$tbl."user_messages
    WHERE ".$tbl."user_messages.recipient=$userid
    AND ".$tbl."user_messages.type='".$trimtype."'
    ORDER BY ".$tbl."user_messages.postdate $order LIMIT $from, $messages;";
  
    $rs = $etomite->dbQuery($sql); // Execute the Query
    $limit = $etomite->recordCount($rs); // Number of messages found
  
    // Number of pages
    $pages = ceil($total/$messages);
  
    // Previous page link
    $previouspage = $page-1;
    $previouspage_text .= '<input type="button" value="< '.$_lang_guestbook["previous_page"].' ['.$previouspage.'/'.$pages.']" onclick="window.location.href=\''.$pageurl.'&page='.$previouspage.'\'" /> ';
  
    // Next page link
  
    $nextpage = $page+1;
    $nextpage_text = ' <input type="button" value="'.$_lang_guestbook["next_page"].' ['.$nextpage.'/'.$pages.'] >" onclick="window.location.href=\''.$pageurl.'&page='.$nextpage.'\'" />';
  
    // Previous and next page links at top of the page
    $output .= '<div align="center">';
    if ($previouspage > 0) { $output .= $previouspage_text; }
    if ($nextpage <= $pages) { $output .= $nextpage_text; }
    $output .= '</div>';
  
    // Empty lines
    if ($total > $messages) {
      $output .= "<br /><br />";
    }
  
    // Show if is IP logged or not
    // (still working on it :) )  
  
    // Loop through each of the messages and format for display
    for ($y = 0; $y < $limit; $y++) {
      if ($order == "DESC") { $number = $total - $from - $y; }
      if ($order == "ASC") { $number = $from + $y + 1; }
      $guestbookrec = $etomite->fetchRow($rs);
      $poster = str_replace($type.$gap,"",$guestbookrec['subject']);
      $message = $guestbookrec['message'];
      $postdate = strftime($dateformat, $guestbookrec['postdate']+$server_offset_time);
      $output .= '<table ' . $message_box_style . '>';
      $output .= '<tr><td style="width: 320px; text-align: left;">'.$_lang_guestbook["sender"].' <strong>' . nosnippet($poster) . '</strong></td>';
      $output .= '<td style="width: 180px; text-align: right;">' . $postdate . '</td></tr>';
      $output .= '<tr><td style="text-align: left;" colspan="2">'.bbcode(nosnippet($message)).'</td></tr>';
      $output .= '<tr><td style="text-align: left;">&nbsp;</td>';
      $output .= '<td style="text-align: right;">'.$_lang_guestbook["count_message"].' ' . $number . '/' . $total . '</td></tr>';
      $output .= '</table><br />';
    }
  
    // Previous and next page links at bottom of the page
    $output .= '<div align="center">';
    if ($previouspage > 0) { $output .= $previouspage_text; }
    if ($nextpage <= $pages) { $output .= $nextpage_text; }
    $output .= '</div>';
  }
  
  // If no valid GuestBook owner is found display error message...
  else $output = $_lang_guestbook["error"];
  
  // Output
  return $output;
 • Vytvoríte nový snippet s názvom AntiSpam.

  Kód: Vybrať všetko

    /*
    name: [[AntiSpam]]
    usage: [[AntiSpam?email=nekdo@nekde.net]] nebo [[AntiSpam?jabber=TRUE&email=nekdo@jabber.org]]
    author: dutch (+ chucryard dodelal jabber)
    */
  
    $output = '';
    $email_mask = '^[a-zA-Z0-9_\-\+]+(\.[a-zA-z0-9_\-\+]+)*@[a-zA-Z0-9\-]+(\.[a-zA-Z0-9\-]+)*\.[a-zA-Z]{2,4}$';
  
    if($jabber) { // cesky JID
    $lang["email"] = "Toto JID je chráněno proti spamu (není to e-mail!)";
    $lang["neplatny"] = "Zadané JID není platné!";
    $lang["nezadan"] = "Nebylo zadáno JID!";
    $prefix = "xmpp:";
    }
    else { // cesky mail
    $lang["email"] = "Tento e-mail je chráněn proti spamu";
    $lang["neplatny"] = "Zadaný e-mail není platný!";
    $lang["nezadan"] = "Nebyl zadán e-mail!";
    $prefix = "mailto:";
    }
  
    /* ZAKOMENTOVANY SLOVENSKY LANG
    if($jabber) { // slovenksy JID
    $lang["email"] = "Toto JID je chránené proti spamu (nie je to e-mail!)";
    $lang["neplatny"] = "Zadané JID nie je platné!";
    $lang["nezadan"] = "Nebolo zadané JID!";
    $prefix = "xmpp:";
    }
    else { // slovensky mail
    $lang["email"] = "Tento e-mail je chránený proti spamu";
    $lang["neplatny"] = "Zadaný e-mail nie je platný!";
    $lang["nezadan"] = "Nebyl zadaný e-mail!";
    $prefix = "mailto:";
    } */
  
    if (!$email) {
     $output .= $lang["nezadan"];
    } else {
     if (eregi($email_mask ,$email)) {
      $email_transform = strrev($email);
      $output .= '<a href="' . $prefix . $email_transform . '" onclick="\'mailReverse(this)\'" rel="nofollow"><bdo title="' . $lang["email"] . '" dir="rtl">' . $email_transform . '</bdo></a>';
     } else {
      $output .= $lang["neplatny"];
     }
    }
  
    return $output;
 • Vo vašom template pridáte riadok:

  Kód: Vybrať všetko

  <script type="text/javascript" src="bbcode.js"></script>
  ... a nasledujíci kód uložíte do súboru bbcode.js a uložíte ho na svoj hosting tak aby sedela cesta hore:

  Kód: Vybrať všetko

  var isMozilla = (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('gecko')!=-1) ? true : false;
  var regexp = new RegExp("[\r]","gi");
  
  function tag(selec)
  {
  	if (isMozilla) 
  	{
  	// Mozilla
  
  		oField = document.forms['gbook'].elements['message'];
  
  		objectValue = oField.value;
  
  		deb = oField.selectionStart;
  		fin = oField.selectionEnd;
  
  		objectValueDeb = objectValue.substring( 0 , oField.selectionStart );
  		objectValueFin = objectValue.substring( oField.selectionEnd , oField.textLength );
  		objectSelected = objectValue.substring( oField.selectionStart ,oField.selectionEnd );
  
  		oField.value = objectValueDeb + "[" + selec + "]" + objectSelected + "[/" + selec + "]" + objectValueFin;
  		oField.selectionStart = strlen(objectValueDeb);
  		oField.selectionEnd = strlen(objectValueDeb + "[" + selec + "]" + objectSelected + "[/" + selec + "]");
  		oField.focus();
  		oField.setSelectionRange(
  			objectValueDeb.length + selec.length + 2,
  			objectValueDeb.length + selec.length + 2);
  	}
  	else
  	{
  	// IE
  		
  		oField = document.forms['gbook'].elements['message'];
  		var str = document.selection.createRange().text;
  
  		if (str.length>0)
  		{
  		// Si on a selectionné du texte
  			var sel = document.selection.createRange();
  			sel.text = "[" + selec + "]" + str + "[/" + selec + "]";
  			sel.collapse();
  			sel.select();
  		}
  		else
  		{
  			oField.focus(oField.caretPos);
  		//	alert(oField.caretPos+"\n"+oField.value.length+"\n")
  			oField.focus(oField.value.length);
  			oField.caretPos = document.selection.createRange().duplicate();
  			
  			var bidon = "%~%";
  			var orig = oField.value;
  			oField.caretPos.text = bidon;
  			var i = oField.value.search(bidon);
  			oField.value = orig.substr(0,i) + "[" + selec + "][/" + selec + "]" + orig.substr(i, oField.value.length);
  			var r = 0;
  			for(n = 0; n < i; n++)
  			{if(regexp.test(oField.value.substr(n,2)) == true){r++;}};
  			pos = i + 2 + selec.length - r;
  			//placer(document.forms['news'].elements['newst'], pos);
  			var r = oField.createTextRange();
  			r.moveStart('character', pos);
  			r.collapse();
  			r.select();
  
  		}
  	}
  }
..:: Etomite CMS → Rulezzz !.!.!. ::..

Užívateľov profilový obrázok
_rasel^
ETOMITE Admin
ETOMITE Admin
Príspevky: 1122
Dátum registrácie: Ut Sep 20, 2005 1:03 am
Bydlisko: Košice (SR)
Kontaktovať užívateľa:

Re: GuestBook6

Príspevok od užívateľa _rasel^ » Po Apr 13, 2009 10:54 pm

gorge_No1 mal so snippetom problém a to ten, že ak zatlačil tlačidlo [Pridať príspevok], tak ho automaticky presmeroval na domovskú stránku.

Tento problém vzniká iba vtedy ak NEpoužívate zjednodušené URL adresy. Vtedy sa tvoria nesprávne URL adresy typu: index.php?id=5?new_message=TRUE a správne by malo byť index.php?id=43&new_message=TRUE a to sa Vám pri zapnutých zjednodušených URL adresách nestane pretože parameter new_message je v takomto prípade jediný a prvý.

Ak nepoužívate zjednodušené URL adresy, tak problém vyriešite tak, že riadky 248 a 256 upravíte tak, že ?new_message= nahradíte &new_message=, čiže rozdiel je iba v znamienku.
..:: Etomite CMS → Rulezzz !.!.!. ::..

Užívateľov profilový obrázok
_rasel^
ETOMITE Admin
ETOMITE Admin
Príspevky: 1122
Dátum registrácie: Ut Sep 20, 2005 1:03 am
Bydlisko: Košice (SR)
Kontaktovať užívateľa:

Re: GuestBook6

Príspevok od užívateľa _rasel^ » Ut Apr 14, 2009 4:44 pm

Trocha som ošetril SELECTy a INSERTy proti SQL Injection a možno aj proti iným pliagam, poopravil logické operátory a doplnil jednu funkciu na zbavovanie nepovolených UTF-8 znakov. :)

V prehľade histórie verzie chýbajú zásluhy churchyarda a dutcha... pripíšte, čo bolo zmenené...

Kód: Vybrať všetko

/*******************************************************************************
 * @snippet:    GuestBook, based on GuestBook4 and 5
 * @created by:  Ralph A. Dahlgren, rad14701[at]yahoo.com
 * @modified by:  Jarda Travnicek, jarda[at]csol-mb.net
 *         Miroslav "churchyard" H., churchyard[at]gmail.com
 *         Matej Kolesár, rasel[at]etomite.sk 
 * @version:    rev. 6
 * @last modified: 2009-14-04 by Matej Kolesár
 * @encoding:   Unicode - UTF-8
 ******************************************************************************/  

/*******************************************************************************

New in GuestBook rev. 4:
 - text formatting with bbcode,
 - spam protection against email address crawlers,
 - email notice on new post,
 - ip logging.

New in GuestBook rev. 5
 2007-01-08, Ralph A. Dahlgren:
 - alias working,
 - calling snippets protection.

New in GuestBook rev. 6
 2009-14-04, Matej Kolesár:
 - refactoring,
 - SQL protection.

To-Do:
 - spam protection with captcha codes (JavaScript).
 
Update Your SQL table!
    ALTER TABLE `etomite_user_messages` ADD `sender_ip` varchar(15);
    ALTER TABLE `etomite_user_messages` ADD `sender_host` varchar(60);
    
Usage: Create an Etomite user or admin as GuestBook owner in Etomite Manager
    Change $gb_config['default_admin'] variable (to this user will be delivered the messages)

Variables:
    $gbtype - Referenced in GuestBook admin User Messages Subject
    $gbadmin - Etomite User/Admin who will receive this message

Examples:
    Use the [!SnippetName!] syntax instead of regular [[SnippetName]]:
    [!GuestBook!] - Will use snippet defaults for $gbtype and $gbadmin
    [!GuestBook?gbtype=GuestBook&gbadmin=guestbook!] - Self Explanatory
    [!GuestBook?gbadmin=someuser!] - Uses $etomite->documentObject['pagetitle'] for $gbtype
    [!GuestBook?bgtype=SomeTopic!] - Uses $gb_config['default_admin'] for $gbadmin
Note:  $etomite->documentObject['createdby'] was not used for $gbadmin intentionally
    To implement this capability would entail and additonal DB Query before Inserts

*******************************************************************************/

/* BEGIN SETTINGS ----------------------------------------------------------- */

/* Variables you may want to change */
$gb_config['alias_url'] = "guestbook.htm"; // put page.htm or "index.php?id=$etomite->documentIdentifier" or something like that

// DEF: "index.php?id=$etomite->documentIdentifier"
$gb_config['default_admin'] = "guestbook"; // Default GuestBook admin to use if $gbadmin not passed
$gb_config['gap'] = " » "; // Separator between $type and $subject in User Messages Subject field
$gb_config['messages'] = 10; // Number of messages on one page
$gb_config['message_box_style'] = 'class="message_box_style"'; // Css style for message box
$gb_config['order'] = "DESC"; // Order of messages by postdate: DESC = descending, ASC = ascending

/* time & date zone settings */
setlocale(LC_ALL, 'sk_SK.utf-8', 'slovak');
$gb_config['date_format'] = "%a %d.%m.%y v %H:%M:%S"; // Preferred Date & Time display format, European dateformat is "%d.%m.%Y %H:%M:%S"

$gb_config['server_offset_time'] = 0; // number of seconds for timezone difference
/* emails */
$gb_config['toAdmin'] = 'admin@example.com';
$gb_config['mail_subject'] = 'Etomite GuestBook';
$gb_config['fromMail'] = 'guestbook@example.com';
$gb_config['mailCharset'] = 'utf-8';

/* Czech language for guestbook
$_lang_guestbook['write_new_message'] = "Přidat zprávu";
$_lang_guestbook['messages'] = "Zprávy";
$_lang_guestbook['name_or_alias'] = "Jméno";
$_lang_guestbook['send'] = "Poslat";
$_lang_guestbook['reset'] = "Reset";
$_lang_guestbook['next_page'] = "Další strana";
$_lang_guestbook['previous_page'] = "Předchozí strana";
$_lang_guestbook['message'] = "Text zprávy";
$_lang_guestbook['count_message'] = "Počet zpráv:";
$_lang_guestbook['date_and_time'] = "Datum zaslání:";
$_lang_guestbook['sender'] = "Zaslal:";
$_lang_guestbook['cancel'] = "Zrušit";
$_lang_guestbook['code'] = "Kód";
$_lang_guestbook['quoting'] = "Cituji";
$_lang_guestbook['error'] = "Objevila se chyba...";
$_lang_guestbook['email_author'] = "Autor: ";
$_lang_guestbook['email_message'] = "Zprava:";
$_lang_guestbook['javascript_disabled'] = 'Tlačítko nefunguje, pokud nemáte povolen JavaScript (je to <strong>slabá</strong> obrana proti jednodušším SPAM botům) - pokud váš prohlížeč nepodporuje JavaScript, napište za URL <span class="code">?new_message=TRUE</span>, nebo zkuste <a href="http://firefox.czilla.cz">Firefox</a>.';
*/

/* Slovak language for guestbook */
$_lang_guestbook['write_new_message'] = "Pridať správu";
$_lang_guestbook['messages'] = "Správy";
$_lang_guestbook['name_or_alias'] = "Meno";
$_lang_guestbook['send'] = "Poslať";
$_lang_guestbook['reset'] = "Reset";
$_lang_guestbook['next_page'] = "Ďalšia strana";
$_lang_guestbook['previous_page'] = "Predchádzajúca strana";
$_lang_guestbook['message'] = "Text správy";
$_lang_guestbook['count_message'] = "Počet správ:";
$_lang_guestbook['date_and_time'] = "Datum odoslania:";
$_lang_guestbook['sender'] = "Poslal:";
$_lang_guestbook['cancel'] = "Zrušiť";
$_lang_guestbook['code'] = "Kód";
$_lang_guestbook['quoting'] = "Citujem";
$_lang_guestbook['error'] = "Objavila sa chyba...";
$_lang_guestbook['email_author'] = "SK Autor: ";
$_lang_guestbook['email_message'] = "Zprava:";
$_lang_guestbook['javascript_disabled'] = 'Tlačítko nefunguje, pokud nemáte povolen JavaScript (je to <strong>slabá</strong> obrana proti jednodušším SPAM botům) - pokud váš prohlížeč nepodporuje JavaScript, napište za URL <span class="code">?new_message=TRUE</span>, nebo zkuste <a href="http://firefox.czilla.cz">Firefox</a>.';


/* END SETTINGS ------------------------------------------------------------- */

// Variables you should not need to change
$type = isset($gbtype) ? $gbtype : $etomite->documentObject['pagetitle']; // Set $type field for new entry
$trimtype = substr($type,0,15); // Truncate $type to 15 character limit for field
$guestbookadmin = isset($gbadmin) ? $gbadmin : $gb_config['default_admin']; // Set GuestBook admin
$pageid = $etomite->documentIdentifier; // ID of the calling document
$pageurl = $etomite->makeURL($pageid); // URL if you don't have friendly uri
$tbl_users = $etomite->dbConfig['dbase'].".`".$etomite->dbConfig['table_prefix']."manager_users`";
$tbl_messages = $etomite->dbConfig['dbase'].".`".$etomite->dbConfig['table_prefix']."user_messages`"; // DB.Prefix_user_messages variable

function htmlSanitaze($sanData) {
 $sanData = iconv('UTF-8', 'UTF-8//IGNORE', $sanData);
 $sanData = htmlspecialchars($sanData, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
 return $sanData;
}

// Function to make bbcode formatting
function bbcode($message) {
 $preg = array(
  // text
  '/\[b(?::\w+)?\](.*?)\[\/b(?::\w+)?\]/si'         => '<strong>$1</strong>',
  '/\[i(?::\w+)?\](.*?)\[\/i(?::\w+)?\]/si'         => '<em>$1</em>',
  '/\[u(?::\w+)?\](.*?)\[\/u(?::\w+)?\]/si'         => '<span style="text-decoration: underline;">$1</span>',
  // code
  '/\[code(?::\w+)?\](.*?)\[\/code(?::\w+)?\]/si'      => '<div class="gb_code_box"><strong>Kód</strong>:<br /><span class="gb_code_content">$1</span></div>',
  // email
  '/\[email(?::\w+)?\](.*?)\[\/email(?::\w+)?\]/si'     => '$1',
  '/\[email=(.*?)(?::\w+)?\](.*?)\[\/email(?::\w+)?\]/si'  => '$1',
  // url
  '/\[url(?::\w+)?\](.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'                     => '$1',
  '/\[url(?::\w+)?\]^(^http|https|news|ftp|www)(.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'        => 'www.$1',
  '/\[url(?::\w+)?\]((?:http|https|news|ftp)\:\/\/.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'       => '$1',
  '/\[url=((?:http|https|news|ftp)\:\/\/.*?)(?::\w+)?\](.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'    => '<a href="$1">$2</a>',
  '/\[url(?::\w+)?\](mailto\:)(.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'                => '$1',
  '/\[url=(mailto\:)(.*?)(?::\w+)?\](.*?)\[\/url(?::\w+)?\]/si'             => '$2',
  // quote
  '/\[quote(?::\w+)?\](.*?)\[\/quote(?::\w+)?\]/si'                   => '<blockquote>$1</blockquote>',
  '/\[quote=(?:"|"|\')?(.*?)["\']?(?:"|"|\')?\](.*?)\[\/quote(?::\w+)?\]/si'  => '<div class="gb_quote">Cituji <strong>$1</strong>:<br />$2</div>'
  /* list - not used
  '/\[\*(?::\w+)?\]\s*([^\[]*)/si'             => '<li>$1</li>',
  '/\[list(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/si'      => '<ul>$1</ul>',
  '/\[list(?::\w+)?\](.*?)\[\/list:u(?::\w+)?\]/s'     => '<ul>$1</ul>',
  '/\[list=1(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/si'     => '<ol style="list-style-type: decimal;">$1</ol>',
  '/\[list=i(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/s'     => '<ol style="list-style-type: lower-roman;">$1</ol>',
  '/\[list=I(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/s'     => '<ol style="list-style-type: upper-roman;">$1</ol>',
  '/\[list=a(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/s'     => '<ol style="list-style-type: lower-alpha;">$1</ol>',
  '/\[list=A(?::\w+)?\](.*?)\[\/list(?::\w+)?\]/s'     => '<ol style="list-style-type: upper-alpha;">$1</ol>',
  '/\[list(?::\w+)?\](.*?)\[\/list:o(?::\w+)?\]/s'     => '<ol style="list-style-type: decimal;">$1</ol>',
  // some cosmetic :)
  '/<ol(.*?)>(?:.*?)<li(.*?)>/si'     => '<ol$1><li$2>',
  '/<ul(.*?)>(?:.*?)<li(.*?)>/si'     => '<ul$1><li$2>',
  */
 );
 $message = preg_replace(array_keys($preg), array_values($preg), $message);

 // function to make clickable() Taken from: Nathan Codding - 6th February 2001
 $ret = ' ' . $message; // adding break to make 1st line functional

 /* filtruje "xxxx://yyyy" URL na zacatku lajny nebo po mezere.
   xxxx muze byt pouze pismenny kod.
   yyyy je cokoliv po mezere, tabu, entru, carce, apostrofe nebo < . */
 $ret = preg_replace('#([\t\r\n ])([a-z0-9]+?){1}://([\w\-]+\.([\w\-]+\.)*[\w]+(:[0-9]+)?(/[^ \"\n\r\t<]*)?)#i', '$1<a href="$2://$3">$2://$3</a>', $ret);

 /* filtruje "www|ftp.xxxx.yyyy[/zzzz]", neco jako lazy URL
   Musi obsahovat aspon dve tecky. xxxx je alfanumericky nebo "-"
   zzzz je volitelny... */
 $ret = preg_replace('#([\t\r\n ])(www|ftp)\.(([\w\-]+\.)*[\w]+(:[0-9]+)?(/[^ \"\n\r\t<]*)?)#i', '$1<a href="http://$2.$3">$2.$3</a>', $ret);

 /* filtruje email@domain typy adres na zacatku lajny i na konci.
   POZNAMKA: Pouze nasledujici znaky jsou povoleny: alfanumericky, "-", "_" a/nebo ".".
   NEED [[AntiSpam]] Snippet */
 $ret = preg_replace('#([\n ])([a-z0-9\-_.]+?)@([\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)*[\w]+)#i', '$1[[AntiSpam?email=$2@$3]]', $ret);

 // Getting rid of bordel :-)...
 $ret = substr($ret, 1);
 $ret = nl2br($ret);
 return $ret;
}

// Don't allow unwanted re-posts of messages
if($_POST['submitted'] === "TRUE") header("Location: {$gb_config['alias_url']}");

// Send email to admin when somebody posted a message
if($_POST['submitted'] === "TRUE") {
  $MailMessage = $_lang_guestbook['email_author'].$_POST["subject"]."\r\n";
  $MailMessage .= $_lang_guestbook['email_message']."\r\n";
  $MailMessage .= $_POST["message"]."\r\n";

  $Headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
  $Headers .= 'Content-type: text/plain; charset=' . $gb_config['mailCharset'] . "\r\n";
  $Headers .= 'Content-Transfer-Encoding: QUOTED-PRINTABLE' . "\r\n";
  $Headers .= 'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . "\r\n";
  $Headers .= 'To: ' . $gb_config['toAdmin'] . "\r\n";
  $Headers .= 'From: ' . $gb_config['fromMail'] . "\r\n";

  mail($gb_config['toAdmin'], $gb_config['mail_subject'], $MailMessage, $Headers);
}

// Don't allow anybody to post snippets calls in GBook
function nosnippet($nocalltext) {
 $preg = array(
  // [[neco]]
  '/\[\[(.*?)\]\]/si'  =>  "<strong>[ [</strong> $1 <strong>] ]</strong>",
  // [!neco!]
  '/\[\!(.*?)\!\]/si'  =>  "<strong>[ !</strong> $1 <strong>! ]</strong>",
  // [*neco*]
  '/\[\*(.*?)\*\]/si'  =>  "<strong>[ *</strong> $1 <strong>* ]</strong>",
 );
 $nocalltext = preg_replace(array_keys($preg), array_values($preg), $nocalltext);
 return $nocalltext;
}

// Query for the user ID (id) for the GuestBook owner
$sql = "SELECT `id` FROM {$tbl_users} WHERE `username` = '{$guestbookadmin}';";
$rs = $etomite->dbQuery($sql);
$limit = $etomite->recordCount($rs);

// Check to make sure $guestbookadmin has been created and assigned
if($limit === 1) {

  $userrec = $etomite->fetchRow($rs);
  $userid = $userrec['id'];

  // Check to see if a valid message has been submitted
  if(isset($_POST['submit']) && ($_POST['subject'] > "") && ($_POST['message'] > "")){
    $postdate = time();
    $recipient = $userid;
    $subject = $type . $gb_config['gap'] . strip_tags($_POST['subject']);
    $sender_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    $sender_host = gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']);

    // Query to INSERT a new GuestBook message into user_messages
    
    $subject = htmlSanitaze($subject);
    $message = htmlSanitaze($_POST['message']);
    
    $sql = "INSERT INTO {$tbl_messages} (`id`, `type`, `subject`, `message`, `sender`, `recipient`, `private`, `postdate`, `messageread`, `sender_ip`, `sender_host`) VALUES ('', '{$type}', '{$subject}', '{$message}', '0', '{$recipient}', '0', '{$postdate}', '0', '{$sender_ip}', '{$sender_host}');";

    $rs = $etomite->dbQuery($sql); // Execute the Query
    $submitted = "TRUE";
  }
  else $submitted = "TRUE";

  // Display write new message form
  if ($_GET['new_message'] === "TRUE") {
    // Display a Form for submitting a new message
    $output .= '<table style="width: 380px; margin: 0px auto;">
    <tr><td>
    <form name="gbook" method="post" action="'.$gb_config['alias_url'].'">
    <input type="hidden" name="submitted" value="{$submitted}" />
    '.$_lang_guestbook['name_or_alias'].'<br /><input name="subject" size="40" />
    <br />'.$_lang_guestbook['message'].'<br />
    <div style="text-align: center;">
     <input type="button" value="b" style="width: 50px; font-weight: bold" onclick="tag(\'b\');" />
     <input type="button" value="i" style="width: 50px; font-style: italic" onclick="tag(\'i\');" />
     <input type="button" value="u" style="width: 50px; text-decoration: underline" onclick="tag(\'u\');" />
     <input type="button" value="quote" style="width: 50px" onclick="tag(\'quote\');" />
     <input type="button" value="code" style="width: 50px" onclick="tag(\'code\');" />
     <input type="button" value="email" style="width: 50px" onclick="tag(\'email\');" />
     <input type="button" value="url" style="width: 50px" onclick="tag(\'url\');" /></div>
    <textarea rows="8" cols="50" name="message"></textarea><br />
    <div style="text-align: center;"><input type="submit" name="submit" value="'.$_lang_guestbook['send'].'" />
    <input type="reset" name="reset" value="'.$_lang_guestbook['reset'].'" />
    <input type="button" value="'.$_lang_guestbook['cancel'].'" onclick="window.location.href=\''.$pageurl.'?new_message=FALSE\'" /></div>
    </form>
    </td></tr></table>';
  }
 
  // Display write new message link
  else {
    $output .= '<div align="center">
    <input type="button" value="'.$_lang_guestbook['write_new_message'].'"onclick="window.location.href=\''.$pageurl.'?new_message=TRUE\'" />
    <noscript><br />'.$_lang_guestbook['javascript_disabled'].'</noscript>
    </div>';
  }
 
  $output .= "<h3>".$_lang_guestbook['messages']."</h3>";

  // Query to COUNT existing messages
  $sql = "SELECT * FROM {$tbl_messages}
  WHERE `recipient` = '{$userid}'
  AND `type` = '{$trimtype}'
  ORDER BY `postdate` {$gb_config['order']};";

  $rs = $etomite->dbQuery($sql); // Execute the Query
  $total = $etomite->recordCount($rs); // Number of messages found

  // Message page number from GET
  if (isset($_GET["page"])) { $page = $_GET["page"]; }
  else { $page = 1; }

  // Index where to start in result set
  $from = 0 + ($page - 1) * $gb_config['messages'];

  // Query to SELECT existing messages
  $sql = "SELECT * FROM {$tbl_messages} WHERE `recipient` = '{$userid}' AND `type` = '{$trimtype}' ORDER BY `postdate` {$gb_config['order']} LIMIT {$from}, {$gb_config['messages']};";

  $rs = $etomite->dbQuery($sql); // Execute the Query
  $limit = $etomite->recordCount($rs); // Number of messages found

  // Number of pages
  $pages = ceil($total/$gb_config['messages']);

  // Previous page link
  $previouspage = $page-1;
  $previouspage_text .= '<input type="button" value="< '.$_lang_guestbook['previous_page'].' ['.$previouspage.'/'.$pages.']" onclick="window.location.href=\''.$pageurl.'&page='.$previouspage.'\'" /> ';

  // Next page link

  $nextpage = $page+1;
  $nextpage_text = ' <input type="button" value="'.$_lang_guestbook['next_page'].' ['.$nextpage.'/'.$pages.'] >" onclick="window.location.href=\''.$pageurl.'&page='.$nextpage.'\'" />';

  // Previous and next page links at top of the page
  $output .= '<div align="center">';
  if ($previouspage > 0) { $output .= $previouspage_text; }
  if ($nextpage <= $pages) { $output .= $nextpage_text; }
  $output .= '</div>';

  // Empty lines
  if ($total > $gb_config['messages']) {
    $output .= "<br /><br />";
  }

  // Show if is IP logged or not
  // (still working on it :) )  

  // Loop through each of the messages and format for display
  for ($y = 0; $y < $limit; $y++) {
    if ($gb_config['order'] === "DESC") { $number = $total - $from - $y; }
    if ($gb_config['order'] === "ASC") { $number = $from + $y + 1; }
    $guestbookrec = $etomite->fetchRow($rs);
    $poster = str_replace($type.$gb_config['gap'],"",$guestbookrec['subject']);
    $message = $guestbookrec['message'];
    $postdate = strftime($gb_config['date_format'], $guestbookrec['postdate']+$gb_config['server_offset_time']);
    $output .= '<table ' . $gb_config['message_box_style'] . '>
    <tr><td style="width: 320px; text-align: left;">'.$_lang_guestbook['sender'].' <strong>' . nosnippet($poster) . '</strong></td>
    <td style="width: 180px; text-align: right;">' . $postdate . '</td></tr>
    <tr><td style="text-align: left;" colspan="2">'.bbcode(nosnippet($message)).'</td></tr>
    <tr><td style="text-align: left;">&nbsp;</td>
    <td style="text-align: right;">'.$_lang_guestbook['count_message'].' ' . $number . '/' . $total . '</td></tr>
    </table><br />';
  }

  // Previous and next page links at bottom of the page
  $output .= '<div align="center">';
  if ($previouspage > 0) { $output .= $previouspage_text; }
  if ($nextpage <= $pages) { $output .= $nextpage_text; }
  $output .= '</div>';
}

// If no valid GuestBook owner is found display error message...
else $output = $_lang_guestbook['error'];

// Output
return $output;
..:: Etomite CMS → Rulezzz !.!.!. ::..

Napísať odpoveď