[[GetKeywords]]
  [(site_name)] [[PageTrail]]
[[Date_Name-Day]]

Program Veľkonočného trojdnia

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody a Európsky štatistický úrad oznamujú, že v období 13.3.2006 - 10.6.2006 bude vykonávaný projekt "Prieskum využitia krajiny a krajinnej pokrývky (LUCAS)". viac...

Miestny spolok SČK v Martinčeku pozýva dievčatá a ženy na cvičenia aerobiku, ktoré sa konajú každú stredu o 19:00 hod. v sále KD v Martinčeku.

[*longtitle*]

[*content*]
                                       [[GetIP]]